Kontakt Facebook YouTube Instagram E-mail Opinie google
 • dr Elena Bogomazova - limfolog

  Elena Bogomazova

  Lekarz zajmujący się od wielu lat  leczeniem pacjentów z obrzękiem limfatycznym i lipoedemią. Posiada bardzo duże, unikalne doświadczenie w tej dziedzinie.

  Prowadzi osobiście Kompleksowa Terapię Przeciwobrzękową, tzn. wykonuje osobiście diagnostykę, planuje leczenie, wykonuje manualny drenaż limfatyczny, bandażowanie wielowarstwowe oraz dobór wyrobów kompresyjnych.

   

  Specjalizacje:

  • diagnostyka obrzęków limfatycznych pierwotnych i wtórnych, głównie po leczeniu onkologicznym
  • diagnistyka obrzęków lipidowych (lipoedemii)
  • manulany drenaż limfatyczny
  • bandażowanie wielowarstwowe
  • dobór kompresji, w tym wyorbów płaskodzianych
  • farmakologiczne leczenie nadwagi i otyłości, a także zaburzeń metabolicznych, w tym u pacjentów z obrzękami 

  Wiedza i Doświadczenie Zawodowe

  Szkolenie praktyczne i teoretyczne w Centrum Flebologii rozopocząłam w paździeniku 2022 roku. Pacjentów Centrum prowadzę od marca 2023 roku.

  Jestem absolwentką Państwowego Instytutu Medycznego w Homlu (Białoruś), a następnie Białoruskiej Akademii Medycznej Kształcenia Podyplomowego. W 2007 roku otrzymałam tytuł „kandydat nauk medycznych” (odpowiednik doktora nauk medycznych), a w 2016 roku tytuł profesora nadzwyczajnego w specjalności medycyna kliniczna. Wykładałam w Białoruskim Państwowym Uniwersytecie Ekologicznym im. Sacharowa. 

  Pracowałam głównie jako endokrynolog oraz lekarz rehabilitacji medycznej, pełniąc także funkcje kierownicze w szpitalach, instytutach i przychodniach. 

  Odbyłam następujące kursy i staże podnoszące kwalifikacje:

  W zakresie leczenia obrzęków:

  • Staż w Földi Clinic – Europejskiej Klinice Limfologicznej, największej na świecie  (Niemcy)
  • Manualny drenaż limfatyczny pacjentów onkologicznych z zaburzeniami przepływu limfy (Litwa)
  • Diagnostyka i leczenie obrzęków limfatycznych (Rosja)
  • Kompleksowa fizjoterapia w leczeniu obrzęków limfatycznych (Rosja)

  Pozostałe:

  • Rehabilitacja w  chorobach sercowo-naczyniowych
  • Podstawy wydawania ekspertyz medycznych i oceny jakości udzielania pomocy medycznej
  • Innowacyjne technologie w rehabilitacji pacjentów neurologicznych
  • Endokrynologia płodności
  • Orzecznictwo medyczne z podstawami rehabilitacji w zakresie chorób prowadzących do niepełnosprawności
  • Choroby obszaru podwzgórza, przysadki mózgowej, nadnerczy i gruczołów płciowych w niepłodność kobiet i mężczyzn
  • Rehabilitacja w chorobach prowadzących do niepełnosprawności
  • Ostre stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych
  • Ekspertyza medyczno-społeczna oraz rehabilitacja w chorobach wewnętrznych
 •  
Centrum Flebologii
Centrum Flebologii - Adres
ul. Witoszyńskiego 5
03-983 Warszawa