• dr-jan-swiercz-flebolog-chirurg

  Jan Świercz

  Jan Świercz - lekarz specjalizujący się w Centrum Flebologii w diagnostyce i nieoperacyjnym leczeniu niewydolności żylnej, owrzodzeń żylnych oraz drobnych poszerzeń żylnych i pajączków.

   

  Flebolog cerytyfikowany przez Polskie Towarzystwo Flebologiczne, stosujący małoinwazyjne techniki endowaskularne takie jak: ablacja laserowa (EVLT), klej wewnątrznaczyniowy(VenaSeal) i kompresyjna skleroterapia. 

   

  Specjalizuje się także w chirurgii naczyniowej. W Centrum Flebologii konsultuje pacjentów z miażdzycą tętnic, niedokrwieniem kończyn oraz tętniakami i kieruje ich leczeniem z wykorzystaniem technik takich jak: przezskórna angioplastyka balonowa(PTA), stentowanie żył i tętnic, implantacja stentgraftów.

   

  Dyplom lekarza otrzymał na Warszawskim Uniwesytecie Medycznym. Dzieki wysokim wynikom w nauce otrzymał indywidualny tok studiów i ukończył je przedterminowo. Laureat ogólnopolskiego konkursu Scapula Aurea z zakresu anatomii człowieka.

  Od 2007 roku był związany z Kliniką Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej w SPCSK Banacha w Warszawie. Odbył roczne stypendium naukowe na Medycznym Uniwesytecie w Murcii, szkolił się również na Uniwersytetach Medycznych w Grenadzie i w Lizbonie. Doskonalił swoje umiejetności w dziedzinie chirurgii naczyniowej, leczenia ran i owrzodzeń w zespole dr. Petera Blaurocka w Klinice Bayreuth, Niemcy. 

   

  Certyfikat USG dopplerowskiego naczyń krwionośnych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego(PTU)

  Członek Polskiego Towarzystwa Flebologicznego (PTF). 

  Członek Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran (PTLR). 

  Członek American College of Phlebology(ACP)

   

 •  
Centrum Flebologii
Centrum Flebologii - Adres
ul. Witoszyńskiego 5
03-983 Warszawa