• dr-lukasz-paluch-flebolog

  Łukasz Paluch

  Łukasz Paluch - doktor nauk medycznych specjalizujący się w Centrum Flebologii w diagnostyce i nieoperacyjnym leczeniu niewydolności żylnej, owrzodzeń żylnych oraz drobnych poszerzeń żylnych i pajączków.

   

  Obronił z wyróżnieniem pracę doktorską "Ewolucja parametrów elastograficznych zmian jatrogennych w żyle odpiszczelowej powstałych w wyniku skleroterapii. Wykorzystanie elastografii ulrasonograficznej do oceny czasu trwania zakrzepicy żylnej". Praca oparta była na doświadczeniach związanych z zabiegami skleroterapii przeprowadzonych u pacjentów Centrum Flebologii.

   

  Flebolog cerytyfikowany przez Polskie Towarzystwo Flebologiczne, stosujący małoinwazyjne techniki endowaskularne takie jak: ablacja laserowa (EVLT), klej wewnątrznaczyniowy (VenaSeal) i kompresyjna skleroterapia. 

   

  Ukończył Warszawski Uniwersytet Medyczny z nagrodą Rektora za bardzo dobre wyniki w nauce i działalność naukową. Od drugiego roku miał indywidualny tok studiów.

  Rok studiował na Uniwersytecie de Grenada w Hiszpanii.

  Odbył staże w klinice dermatologii u profesora Salvio Serrano oraz w klinice chirurgii plastycznej u profesora Canierra w Lisbonie.

  Od kilku lat związany jest ze Szpitalem Klinicznym w Otwocku.

  Pracując w Centrum Flebologii został skierowany na staż w Szpitalu Uniwersyteckim w Greifswald do profesora Michaela Jüngera, jednego z największych specjalistów na świecie w zakresie leczenia chorób żylnych.

  W 2014r otrzymał jako jeden z czterech lekarzy w Polsce grant naukowy Polskigo Towarzystwa Flebologicznego i został delegatem na zjazd Europejskiego Towazystwa Flebologicznego. Powtórzył ten sukces w 2016 roku.

  W 2015r został zakwalifikowany jako jeden ze 100 lekarzy z całego świata na najbardziej prestiżowe szkolenie w dziedzinie flebologii - warsztaty EVF. 

  Od wielu lat uczestnikiem większości najważniejszych szkoleń i zjazdów z dziedziny flebologii. Jest autorem publikacji, wystąpień i rozdziałów z dziedziny radiologii i flebologii.

  Jego zainteresowania medyczne to: flebologia, metody wewnątrznaczyniowe oraz radiologia interwencyjna, w tym wszelkie zabiegi likwidowania zmian żylnych pod kontrolą USG.

   

  Członek Polskiego Towarzystwa Flebologicznego (PTF).
  Członek Europejskiego Towarzystwa Flebologicznego (EVF).
  Członek Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran (PTLR).
  Członek Polskiego towarzystwa Radiologicznego (PTR).
  Członek Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego (ESR).
   

 •  
Centrum Flebologii
Centrum Flebologii - Adres
ul. Witoszyńskiego 5
03-983 Warszawa