Kontakt Facebook YouTube Instagram E-mail Opinie google
Flebologia

Kompresjoterapia

Refundacja wyrobów na NFZ

  Centrum Flebologii ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

  Pacjenci z obrzękiem limfatycznym mogą uzyskać dofinansowanie na wyroby kompresyjne zlecone do leczenia obrzęku limfatycznego. JOBST® Elvarex® to linia wyrobów płaskodzianych stosowanych w terapii obrzęków rąk, dłoni, a także nóg. Wykonywane są na zlecenie, co oznacza, że każdy produkt jest produkowany w oparciu o indywidulanie pobrane pomiary. Metka wyrobu ma imię i nazwisko pacjenta, a nie oznaczenia dotyczące rozmiaru czy długości.

  W ramach ubezpieczenia zdrowotnego pacjentowi przysługuje raz do roku refundacja wyrobów medycznych do leczenie obrzęków limfatycznych.

  Dofinansowanie wyrobu można uzyskać pod warunkiem uzyskania zlecenia na zaopatrzenie, które wystawia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub rehabilitant. Pacjent Centrum Flebologii może uzyskać takie zlecenie.

  Także pacjent z dowolnego miejsca w Polsce posiadający zlecenie wystawione pzrez innego specjaliztę i w innym miejscu może zgłosić się do Centrum Flebologii i zamówić refundowane wyroby płaskodziane do leczenia obrzęku.

  Wyroby medyczne są refundowane w różnej wysokości i jednorazowo w określonym czasie. Podaje to Rozporządzenie Ministra Zdrowia, z którego zaczerpnęliśmy tabelę zamieszczoną niżej we fragmencie dotyczącym wyrobów płaskodzianych na obrzęki.

  Pacjent ma prawo wybrać rodzaj i typ zaopatrzenia zgodnie ze zleceniem, jednak musi pamiętać, że NFZ finansuje wyroby medyczne tylko do wysokości limitu określonego przez ministra zdrowia i w wysokości podanej w Rozporządzeniu, w leczniu obrzęku, czyli:

  • 70% od ceny wyroby, ale nie więcje niż 70% od limitu 400 zł w przypadku rękawów (nie więcje niż 280 zł) lub
  • 70% od ceny wyroby, ale nie więcej niż 70% od limitu 800 zł w przypadku nogawic (nie więcje niż 560 zł).   

  W przypadku ceny wyorby nie przekraczającej limitu, pacjent opłaca 30% wartości produktu. Jeśli cena wybranego produktu jest wyższa niż cena określona limitem, pacjent dopłaca różnicę między ceną brutto a kwotą refundacji.

  Wyroby płaskodziane mogą być realizowane po zakończeniu I Fazy Terapii Przeciwzastoinowej, kiedy obrzęk jest maksymalnie zredukowany i ustablilizowany.

  Na stronie https://kompresjoterapia.pl/ znajdziecie Państwo ofertę wyrobów JOBST® Elvarex®.

  Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 19.00. Dobór i pomiar wyrobu trawa około godziny. Prosimy o umówienie terminu pod nr telefonu 801 0 111 70 (22 671 71 67)

  Podstawy prawne refundacji:

  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001565

  http://www.mz.gov.pl/leczenie/przedmioty-ortopedyczne-i-srodki-pomocnicze

Filmy

Broszury

 •  
Centrum Flebologii
Centrum Flebologii - Adres
ul. Witoszyńskiego 5
03-983 Warszawa