Kontakt Facebook YouTube Instagram E-mail Opinie google

Galvenox

1. Co to jest lek Galvenox i w jakim celu się go stosuje

Miejscem działania wapnia dobezylanu są: śródbłonek naczyń włosowatych, ściany żył oraz naczynia
limfatyczne. Maksymalne stężenie leku we krwi zostaje osiągnięte po około 6 godzinach od podania
leku.

Lek Galvenox zmniejsza przepuszczalność ścian naczyń włosowatych, powodując zmniejszenie
wysięku; zwiększa elastyczność i napięcie ścian żył; zmniejsza lepkość krwi poprzez zmianę składu
białek i zmniejsza agregację płytek krwi; usprawnia mikrokrążenie, zapobiega tworzeniu się zastoju
krwi w naczyniach żylnych i tworzeniu się zakrzepów.
Lek zmniejsza także przepuszczalność naczyń limfatycznych, a także zwiększa drenaż układu
limfatycznego, co powoduje zmniejszenie obrzęków.

 

Wskazania do stosowania leku

- retinopatia cukrzycowa;

- objawy kliniczne w przebiegu przewlekłej niewydolności żylnej kończyn dolnych (bóle, kurcze
mięśni, parestezje, obrzęk, zmiany skórne związane z zastojem żylnym);

- pomocniczo w zakrzepowym zapaleniu powierzchownych żył kończyn dolnych;

- żylaki odbytu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Galvenox

Kiedy nie stosować leku Galvenox:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
(wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Galvenox należy omówić to z lekarzem.

Należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli występuje czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub)
dwunastnicy lub przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka. Wskazana jest okresowa kontrola
czynności żołądka i dwunastnicy. W przypadku zaostrzenia objawów lek należy odstawić i
skonsultować się z lekarzem.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących
w przeszłości.

Stosowanie leku Galvenox u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

U osób z ciężką niewydolnością nerek, zwłaszcza dializowanych, należy stosować zmniejszone dawki
leku.

Dzieci

Nie badano wpływu działania leku u dzieci w wieku do 12 lat.Leku nie należy stosować u dzieci.

 

Galvenox a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a
także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Brak danych dotyczących interakcji leku z innymi lekami lub innego rodzaju interakcji.

Galvenox z jedzeniem

Lek stosuje się doustnie w trakcie głównych posiłków.


Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża
Lek Galvenox może być stosowany u kobiet w ciąży jedynie wtedy, gdy potencjalna korzyść ze
stosowania leku przewyższa możliwe ryzyko dla płodu.

Karmienie piersią
Lek przenika w niewielkich ilościach do mleka kobiet karmiących piersią. Brak danych dotyczących
wpływu leku na niemowlę karmione piersią.
Przed rozpoczęciem stosowania leku kobieta powinna przerwać karmienie piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Galvenox nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Galvenox zawiera azorubinę (E122)

Lek zawiera azorubinę (E122) oraz żółcień chinolinową (E104) i może powodować reakcje alergiczne.

3. Jak stosować lek Galvenox

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się
do lekarza.

Zalecana dawka

Zwykle stosuje się 1 kapsułkę twardą jeden lub dwa razy na dobę (tj. 500 mg do 1000 mg na dobę).
Okres leczenia wynosi zazwyczaj od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Sposób podawania

Lek podaje się doustnie, podczas głównych posiłków.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Galvenox

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Galvenox

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko (u mniej niż 1 na 1000 osób, ale u więcej niż 1 na 10 000 osób) występują:
- bóle w nadbrzuszu
- nudności
- biegunki
- wymioty
- reakcje skórne
- bóle stawów
- bóle i zawroty głowy
- gorączka

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 osób) obserwowano zahamowanie czynności szpiku z
agranulocytozą (ostry stan, który może objawiać się wysoką gorączką, zakażeniami w obrębie jamy
ustnej lub stanami zapalnymi w obrębie odbytu i narządów płciowych). W takich przypadkach należy
zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem.

Odnotowano przypadki reakcji alergicznych miejscowych (wysypki) i uogólnionych (pokrzywka).

Większość reakcji niepożądanych przemija po odstawieniu leku Galvenox lub po zmniejszeniu dawki.

5. Jak przechowywać lek Galvenox

Przechowywać w temperaturze poniżej 30ºC. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu
ochrony przed wilgocią.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku
po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: Termin ważności (EXP): lub na
blistrze po: EXP:. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6.Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Galvenox

 

- Substancją czynną leku jest wapnia dobezylan jednowodny.
- Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, dwutlenek tytanu (E171),
azorubina (E122), żółcień chinolinowa (E104), żelatyna.

Jak wygląda lek Galvenox i co zawiera opakowanie

Lek Galvenox jest dostępny w postaci kapsułek twardych. Kapsułka jest walcowato-owalna,
dwuelementowa. Część wewnętrzna (korpus) – biała, część zewnętrzna (kapturek) – czerwona.
Zawartość kapsułki – biały lub prawie biały proszek.

Dostępne opakowania:
30 szt. – 2 blistry po 15 szt.
30 szt. – 3 blistry po 10 szt.
60 szt. – 4 blistry po 15 szt.
60 szt. – 6 blistrów po 10 szt.

Blistry z folii PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy Galena
ul. Krucza 62
50-984 Wrocław
Polska

Centrum Flebologii
Centrum Flebologii - Adres
ul. Witoszyńskiego 5
03-983 Warszawa