Kontakt Facebook YouTube Instagram E-mail Opinie google
Flebologia

Polityka cookies

Polityka cookies

Polityka plików Cookies

Niniejsza 3 Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, w ramach następujących serwisów internetowych:

dalej łącznie jako „Serwis”.

Definicje

 1. Administrator - oznacza Współadministratorów tj. Panie Annę Narojczyk i Beatę Narojczyk prowadzące wspólnie działalność pod nazwą CF Centrum Flebologii s.c. z siedzibą przy ul. Witoszyńskiego 5, 03-983 Warszawa, NIP: 5252100442, Regon: 014161749.
 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Serwis 

  - oznacza strony internetowe, pod którymi Administrator prowadzi serwisy internetowe, działające w domenach: www.centrumflebologii.plwww.flebologia.plwww.limfologia.com.plwww.owrzodzenia.plwww.kompresjoterapia.pl.

 4. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
 5. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Serwisu.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Cele stosowania plików cookies

 1. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających z Serwisu w następujących celach:
 1. dostosowywania zawartości Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu Serwisu) oraz optymalizacji korzystania z Serwisu;
 2. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu;
 3. remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Serwis poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczeniu im informacji dopasowanych do ich przewidywanych potrzeb, także wtedy, kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc.

 Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
 1. przeglądarka Internet Explorer
 2. przeglądarka Mozilla FireFox
 3. przeglądarka Chrome
 4. przeglądarka Safari
 5. przeglądarka Opera
 1. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 2. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Pliki cookies podmiotów trzecich

 1. Serwis wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od tych podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej:
 1. Google Analytics

Administrator może korzystać z usług Google Analytics, zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA w celu analizowania ruchu w Serwisie i jego optymalizacji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

Google Analytics używa plików cookies, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika  i które umożliwiają analizę tego, jak Użytkownik korzysta ze stron internetowych. Informacje wygenerowane przez pliki cookies o sposobie korzystania z Serwisu są z reguły przenoszone do serwera Google w USA i tam przechowywane. W  przypadku aktywacji anonimizacji adresu IP w Serwisie, adres IP Użytkownika zostanie skrócony przez Google w obrębie państw należących do EOG. Tylko w wyjątkowych wypadkach cały adres IP Użytkownika zostanie przeniesiony na serwer Google w USA i tam skrócony. W ramach Google Analytics adres IP przekazywany przez przeglądarkę Użytkownika nie jest łączony przez Google z innymi danymi. Na zlecenie Administratora, Google wykorzystuje te informacje celem analizowania korzystania Użytkownika ze strony internetowej, sporządzania sprawozdań dotyczących aktywności w Serwisie.

W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o tym, jak Google Analytics przetwarza dane, zapraszamy do zapoznania się z objaśnieniami przygotowanymi przez Google LLC pod linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Użytkownik może zablokować udostępnianie Google Analytics informacji o jego aktywności w serwisie. W tym celu należy zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google LLC dostępny pod linkiem:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

b. Google AdWords

Serwis może korzystać z narzędzi Google AdWords dostarczanych przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dzięki Google Adwords Serwis jest promowany w wynikach wyszukiwania oraz na stronach podmiotów trzecich. Działania w tym zakresie Administrator realizuje, opierając się na prawnie uzasadnionym interesie jakim jest informowanie o realizowanych usługach.

Podczas odwiedzin Serwisu, Google AdWords automatycznie zapisuje na Urządzeniu Użytkownika plik remarketing cookies, który umożliwia wyświetlanie informacji opartych na zainteresowaniach/potrzebach Użytkownika. Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce wtedy, gdy Użytkownik wyraził zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z kontem Użytkownika oraz wykorzystanie informacji z konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli Użytkownik będzie zalogowany na swoim koncie Google podczas wyświetlania stron Serwisu, Google wykorzysta dane Użytkownika wraz z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo dane Użytkownika z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.

Google LLC z siedzibą w USA wykorzystując infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu Tarcza Prywatności EU-US (Privacy Shield) EU-US-Privacy Shield zapewniając odpowiedni poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych akceptowany przez Komisję Europejską.

Użytkownik może dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu w ramach ustawień swojego konta Google. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych w ramach usługi Google AdWords dostępne są na stronie: https://policies.google.com/privacy.

c. Narzędzia społecznościowe

W Serwisie używane są wtyczki następujących portali społecznościowych: Facebook, YouTube. Wtyczki do portali społecznościowych to interaktywne elementy w Serwisie, umożliwiające udostępnianie treści z Serwisu w social mediach oraz pozwalające na bezpośrednie przekierowanie Użytkownika odwiedzającego Serwis do profili społecznościowych firmy. Po kliknięciu przez Użytkownika danej wtyczki, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerem danego portalu społecznościowego i może on wówczas gromadzić informacje i korzystać z plików cookies.

Jeżeli Użytkownik jest zalogowany do własnego konta w danym portalu społecznościowym, portal ten może przypisać wizytę Użytkownika w Serwisie do konta Użytkownika w portalu. Informacje o celu gromadzenia danych, zakresie gromadzonych danych, ich dalszym przetwarzaniu i wykorzystywaniu przez poszczególne portale społecznościowe oraz związanych z tym prawach Użytkowników i możliwych ustawieniach w celu ochrony prywatności podane są w politykach prywatności poszczególnych portali społecznościowych.

 

d. Logi serwera

Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona internetowa. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 •  
Zapisy telefoniczne od poniedziałku do piątku
w godzinach 9.00 - 19.30
Centrum Flebologii
Centrum Flebologii - Adres
ul. Witoszyńskiego 5
03-983 Warszawa