Kontakt Facebook YouTube Instagram E-mail Opinie google
Flebologia

Klinika

Badania kliniczne

Bez badań klinicznych niemożliwy jest postęp w medycynie oraz walka z chorobami. Udział w badaniach klinicznych to także szansa dla pacjenta na leczenie nowymi lekami czy produktami medycznymi finansowanymi przez Sponsora badań klinicznych.

Centrum Flebologii jest ośrodkiem uczestniczącym w badaniach klinicznych. Są to projekty międzynarodowe i prowadzone są zgodnie z jednolitym standardem medycznym, etycznym i naukowym określonym w zasadach Dobrej Praktyki Klinicznej (http://www.gcppl.org.pl/).

Udział każdego pacjenta w badaniu klinicznym opiera się na jego dobrowolnej i w pełni świadomej zgodzie. Nad bezpieczeństwem pacjentów uczestniczących w badaniach klinicznych czuwają Komisje Bioetyczne oraz odpowiednie instytucje rządowe (Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, (http://www.urpl.gov.pl/), Główny Inspektor Farmaceutyczny (http://www.gif.gov.pl/?aid=40), Rzecznik Praw Pacjenta (http://www.bpp.gov.pl/)).

Badania prowadzone w Centrum Flebologii dotyczą owrzodzeń podudzi.

Osoby cierpiące z powodu owrzodzeń podudzi i zainteresowane leczeniem w ramach badań klinicznych, prosimy o kontakt z Centrum Flebologii pod numerem: 801 000 655 (22 613 62  56).

Na naszej stronie poświęconej owrzodzeniom znajdziecie Państwo opis choroby oraz sposoby leczenia.

  •  
Centrum Flebologii
Centrum Flebologii - Adres
ul. Witoszyńskiego 5
03-983 Warszawa