Kontakt Facebook YouTube Instagram E-mail Opinie google
Flebologia

Klinika

Laseroterapia endowaskularna (EVLT) w leczeniu niewydolności żylnej

Najbardziej popularną i o najlepiej przebadaną endowaskularną metodą leczenie niewydolności żylnej jest ablacja laserowa (EVLA, EVLT)). Mimo, że metoda w dużym zakresie wypiera tradycyjne operacje, w Polsce nadal nie jest refundowana. Oferowana jest tylko w klinkach i gabinetach prywatnych, a system kształcenia lekarzy w ramach specjalizacji nie obejmuje szkolenia w tym zakresie. Szkolenia oferowane są odpłatnie, najczęściej przez dystrybutorów sprzętu, często w palcówkach konkurujących ze sobą na rynku.

Moduły takich szkoleń zawierają wykłady dotyczące wskazań i przeciwskazań do zabiegu, omówienie efektów zabiegu i najczęstszych działań niepożądanych. Na zakończenie lekarz współuczestniczy w pokazie multimedialnym lub na żywo najczęściej jednego zabiegu. Czy to wystarczy?

Przeprowadzanie zabiegów endowaskularnych jest złożonym zadaniem, wymagającym połączenia wiedzy i różnorodnych umiejętności. Równie ważna jak wiedza jest dobra interakcja pomiędzy różnymi osobami zaangażowanymi w procedurę w celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów w leczeniu pacjenta. Wiele elementów nie odzwierciedli wykład czy pokaz wybranego zabiegu.

Dlatego oferujemy nowy typ szkolenia organizowanego w Centrum Flebologii, ośrodku, w którym po raz pierwszy w Polsce w październiku 2015 roku wprowadzono laser neoV1470 do leczenia endowaskularnego niewydolności żylnej, a później w listopadzie 2019 po raz pierwszy laser neoV1940. Liczba przeprowadzonych zabiegów w Centrum Flebologii plasuje placówkę w czołówce tego typu ośrodków na świecie.

Szkolenia odbywają się indywidulanie i są w 100% praktyczne. Lekarz uczestniczy w realnych zabiegach i ma możliwości obserwowania całego zabiegu oraz współpracy zespołu operatorskiego. Może zadawać pytania, koncentrować się na ważnych dla niego szczegółach i mieć możliwość dyskusji nad tematami będącymi przedmiotem jego zainteresowania. W czasie kursu uczestnicy zapoznają się z kryteriami kwalifikacji do zabiegu, obserwują aplikację znieczulenia tumescencyjnego, czy wykonywanie zabiegów skleroterapii śródzabiegowej.

Szkolenia kroimy na miarę potrzeb lekarza i może to być w skrajnej sytuacji – pokaz tylko 1 zabiegu, ale rekomendujemy moduł uczestniczenia w 5 zabiegach.

Dla lekarzy, którzy pragną zapoznać się dokładniej z kwalifikacją do zabiegów endowaskularnych oferujemy szkolenia w zakresie diagnostyki dopplerowskiej układu żylnego kończyn dolnych, także indywidulane i także w 100% praktyczne.

Lekarze, którzy decydują się na zakup lasera, mogą liczyć na pomoc w finansowaniu tego szkolenia. Dystrybutor dba tym samym o jednakowe, wysokie standardy wykonywania zabiegów tym sprzętem.

Zapisy na szkolenia odbywają się poprzez kontakt z dystrybutorem na Polskę neoV:

https://www.consultronix.pl/szkolenie/laseroterapia-endowaskularna-evlt-w-leczeniu-niewydolnosci-zylnej

  •  
Centrum Flebologii
Centrum Flebologii - Adres
ul. Witoszyńskiego 5
03-983 Warszawa