Kontakt Facebook YouTube Instagram E-mail Opinie google
Flebologia

Owrzodzenia

Owrzodzenia

Zaawansowana niewydolność układu żylnego kończyn dolnych, prowadzi do powikłań zwanych owrzodzeniami podudzi. Mimo, że wyglądają jak rana, absolutnie nie są chorobą dermatologiczną i leczenie miejscowe za pomocą maści i kremów nie daje żadnego rezultatu. Rana w okolicy kostki, która nie goi się w ciągu co najmniej dwóch tygodni, powinna nas zaniepokoić. Zwłaszcza, gdy pojawią się dodatkowo objawy w postaci obrzęku czy bólu. Trzeba wtedy niezwłocznie udać się do lekarza, który ustali przyczynę takiego stanu rzeczy. Im wcześniej zostanie wdrożone leczenie, tym większa szansa na szybsze wygojenie.

Centrum Flebologii zajmuje się leczeniem tych dolegliwości. W zdecydowanej większości przypadków - stosując podejście flebologiczne - można osiągnąć bardzo zadowalające efekty. Istotą tego podejścia jest koncentracja na przyczynie tworzenia się ran. Działania zmierzające do poprawy krążenia żylnego dają bardzo dobre rezultaty.

Do połowy lat osiemdziesiątych XX wieku owrzodzenia podudzi były uważane za chorobę nieuleczalną. Rozwój metod diagnostycznych i zabiegowych, a także pojawienie się nowoczesnych opatrunków pozwoliły nieść skuteczną pomoc. Leczenie żylnych owrzodzeń podudzi to leczenie zabiegowe, czyli usuwanie chirurgicznie niewydolnych żył lub ich zamykanie za pomocą skleroterapii czy procedur endowaskularnych. Należy to wykonać jak najszybciej. Mówimy „należy jak najszybciej zamknąć kran”. To z chorych żył napływa do tkanek krew żylna, krew która jest pozbawiona tlenu, z produktami odpadkowymi przemiany materii . Ta krew uszkadza coraz bardziej tkanki, otwierają się owrzodzenia.

Czasami pacjent nie chce poddać się zabiegowi, czasami istnieją inne przeciwwskazania do leczenia zabiegowego, wtedy leczeniem przyczynowym jest kompresjoterapia. Przez zewnętrzny ucisk likwidujemy nadciśnienie żylne, zalegająca krew żylna jest odprowadzana do serca, a napływająca krew tętnicza odżywia tkanki, rany zaczynają się goić. Edukacja pacjenta i jego rodziny i postępowanie zgodnie z zaleceniami, pozwalają wyleczyć rany na wiele lat.

W Centrum Flebologii do terapii owrzodzę wykorzystywane są następujące metody: ultradźwięki, kompresjoterapia, manualny drenaż limfatyczny, skleroterapia, echoskleroterapia, operacje, leczenie endowaskularne (laserowe lub klejenie żył).

  •  
Zapisy telefoniczne od poniedziałku do piątku
w godzinach 9.00 - 19.30
Centrum Flebologii
Centrum Flebologii - Adres
ul. Witoszyńskiego 5
03-983 Warszawa