Kontakt Facebook YouTube Instagram E-mail Opinie google

Odzież płaskodziana na obrzęki limfatyczne - uwagi do Rozporządznia Ministra Zdrowia zmieniajacego zasady refundacji (z 2022r)

8 lipca 2022 roku do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zasady refundowania wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, w tym wyrobów płaskodzianych na obrzęki limfatyczne. Projekt i postęp prac nad nim dostępny jest pod adresem https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361702 oraz na dole w załączonych dokumentach.

Centrum Flebologii i tym razem uczestniczyło w recenzowaniu projektu. Pierwsi w Polsce, w 2004 roku, wprowadziliśmy wyroby płasokodziane na obrzęki limfatyczne kończyn dolnych i górnych. Jesteśmy przekonani, że to najważniejsza metoda leczenia obrzęku. Dobrze dobrane wyroby nie wykluczają pacjenta z normalnego życia społecznego, zaoszczędzają mu czas na wizyty u rehabilitantów czy lekarzy. Choroba jest pod kontrolą!

Według autorów celem projektowanej nowelizacji jest zwiększenie dostępności pacjentów do wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, a także uszczegółowienie obowiązujących przepisów, aby wyeliminować problemy interpretacyjne. W projekcie dokonano miedzy innymi zmian w zakresie refundacji wyrobów płaskodzianych określonych w lp. 69 i 70 załącznika do Rozporządzenia. Wprowadzono zmiany określając szczegółowe limity zależnie od modelu wyrobu, a także wyrożniając produkty seryjnej i na zamówienie.

Po zapoznaniu się z projektem za bardzo dobrą zmianę uznajemy dopuszczenie do refundacji wyrobów z bawełną oraz bezszwowych. Nie mniej nadal wiele zapisów jest dla nas niejasnych interpretacyjnie, a niektóre tylko pozornie wychodzą na przeciw potrzebom pacjentów.

Wiemy jak dobierać wyroby płaskodziane, jak projektować skuteczną odzież w leczeniu obrzęków limfatycznych.


Zachęcamy do zapoznania się z tym pismem. 

Centrum Flebologii
Centrum Flebologii - Adres
ul. Witoszyńskiego 5
03-983 Warszawa