Kontakt Facebook YouTube Instagram E-mail Opinie google

Światłowód wielopierścieniowy Infinite Ring w zabiegach EVLA laserem neoV1940.

Infiniti Ring Laser neoV1940

10-12 Czerwca 2021 odbył się kongres Polskiego Towarzystwa Flebologicznego Phlebology 2021. To wyjątkowy kongres, ponieważ połączony z 30-leciem Polskiego Towarzystwa Flebologicznego.

W sesji prezentującej prace oryginalne wystąpił dr Michał Posmykiewicz prezentując swoje wyniki dotyczące leczenia pacjentów Centrum Flebologii najnowszym laserem neoV1940 z wykorzystaniem światłowodu wielopierścieniowego Infinite Ring.

Wstępne wyniki pokazują wysoką skuteczność tej terapii w leczeniu pacjentów z niewydolnością żylną przy minimalnym ryzyku działań niepożądanych.

Analizie poddano zabiegi wykonane w Centrum Flebologii od 23 września 2021. Leczenie dotyczyło pacjentów z niewydolnością żylną głównych pni oraz refluksem w ujściu do żył układu głębokiego.
Wszystkie żyły zostały całkowicie zamknięte, bez żadnych poważnych powikłań. Pigmentację zaobserwowano u 3% pacjentów, a wyczuwalne stwardnienia u 9%. Większość pacjentów nie korzystało ze zwolnień lekarskich, ani nie zażywało żadnych środków przeciwbólowych.

Wewnątrzżylna ablacja laserowa (EVLA) jest powszechnie stosowana, bardzo skuteczna i mało inwazyjna. Pojawienie się laserów diodowych o długości fali 1940 nm oraz światłowodów wielopierścieniowych Infiniti Ring pozwala mieć nadzieję na osiąganie dobrych elektów terapii, przy znacznie zwiększonym komforcie dla pacjenta oraz minimalizacji działań niepożądanych. Praca przedstawia wyniki krótkoterminowe zaplanowanej szerszej pracy dla opracowania najbardziej optymalnego protokołu leczenia.

Na naszym kanele YT zapraszamy do obejrzenia tej prezentacji https://youtu.be/8itjR2a40lc

Opis tej pracy znalazł się w jubileuszowym wydaniu Przeglądu Flebologicznego.

Centrum Flebologii
Centrum Flebologii - Adres
ul. Witoszyńskiego 5
03-983 Warszawa