Kontakt Facebook YouTube Instagram E-mail Opinie google

Dih

1. Co to jest lek DIH i w jakim celu się go stosuje

Tabletki powlekane DIH zawierają diosminę, związek zaliczany do tzw. bioflawonoidów.
DIH zwiększa napięcie naczyń żylnych oraz działa ochronnie na naczynia.

Wskazania do stosowania
Objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych:
- bóle i nocne kurcze nóg,
- uczucie ciężkości nóg,
- żylaki kończyn dolnych,
- poszerzenia bardzo drobnych naczyń żylnych, tzw. pajączki naczyniowe,
- obrzęki nóg (opuchlizna / puchnięcie nóg).
Objawowe leczenie żylaków odbytu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku DIH

Kiedy nie stosować leku DIH
- Jeśli pacjent ma uczulenie na diosminę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
  (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku DIH należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadkach nasilenia dolegliwości spowodowanych żylakami odbytu należy pamiętać, że terapia
lekiem DIH jest tylko objawowa i powinna być krótkotrwała. Jeśli dolegliwości nie ustępują
wymagana jest kompleksowa ocena stanu pacjenta dokonana przez lekarza.

Lek DIH a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

DIH z jedzeniem i piciem
Lek podaje się podczas posiłku.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Z uwagi na brak wystarczających danych, lek DIH może byś stosowany w czasie ciąży wyłącznie
w przypadku zdecydowanej konieczności.

Nie wiadomo, czy lek przenika do mleka kobiet karmiących, dlatego zaleca się unikanie karmienia
piersią w okresie jego przyjmowania.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Przyjmowanie leku DIH nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek DIH

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek stosuje się doustnie.

Zazwyczaj stosowana dawka to dwie tabletki na dobę podczas posiłku, tj. po 1 tabletce rano
i wieczorem (co odpowiada podaniu dawki dobowej 1000 mg diosminy, w dwóch dawkach
podzielonych po 500 mg).

Jedynie w przypadkach zaostrzenia dolegliwości spowodowanych żylakami odbytu zaleca się
podawanie większych dawek do 6 tabletek na dobę, tj. 2 razy na dobę po 3 tabletki przez 4 dni, a przez
kolejne 3 dni zmniejszenie dawki: 4 tabletki na dobę, tj. 2 razy na dobę po 2 tabletki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku DIH
W razie przyjęcia znacznie większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.

Nie są znane objawy przedawkowania.

Pominięcie zastosowania leku DIH
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku pominięcia zastosowania leku DIH należy przyjąć dawkę leku wraz z kolejnym
posiłkiem: jeśli zapomniano przyjąć lek rano - zażyć go w południe, a kolejną dawkę przyjąć zgodnie
z planem tj. wieczorem.

Przerwanie stosowania leku DIH
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko (u 1 do 10 pacjentów na 10 000):
- niestrawność,
- nudności,
- wymioty,
- zawroty głowy, ból głowy,
- złe samopoczucie,
- wysypka, świąd, pokrzywka.

W przypadku łagodnych działań niepożądanych dotyczących żołądka i jelit oraz zaburzeń
neurowegetatywnych (bezsenność, trudności w zasypianiu, zawroty i bóle głowy, niepokój) nie jest
wymagane odstawienie leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w
ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181 C
02-222 Warszawa,
tel. +48 22 49 21 301
fax: + 48 22 49 21 309,
e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek DIH

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek DIH
- Substancją czynną leku jest zmikronizowana diosmina. 1 tabletka powlekana zawiera 500 mg
  zmikronizowanej diosminy.

- Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: celuloza mikrokrystaliczna, powidon,
  karboksymetyloskrobia sodowa, magnezu stearynian, otoczka Opadry II 85F24220 Pink
  [poliwinylowy alkohol, tytanu dwutlenek (E 171), Makrogol – PEG 3350, talk, żelaza tlenek
  żółty (E 172) oraz żelaza tlenek czerwony (E 172)].

Jak wygląda lek DIH i co zawiera opakowanie
Lek DIH są to tabletki powlekane owalne, różowe o gładkiej powierzchni.
Jedno opakowanie leku zawiera 30, 60 lub 90 tabletek, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.
51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku
tel. +48 (22) 742 00 22
e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

Centrum Flebologii
Centrum Flebologii - Adres
ul. Witoszyńskiego 5
03-983 Warszawa