Kontakt Facebook YouTube Instagram E-mail Opinie google

Diohespan max

1. Co to jest Diohespan max i w jakim celu się go stosuje

Diohespan max zwiększa napięcie naczyń żylnych oraz działa ochronnie na naczynia. Zwiększa
drenaż limfatyczny nasilając perystaltykę (ruchliwość) naczyń chłonnych i przepływ limfy. Lek działa
na mikrokrążenie, zmniejszając przepuszczalność małych naczyń krwionośnych, okołonaczyniowe
stany zapalne, zastój w mikrokrążeniu. Zmniejsza również podatność małych naczyń krwionośnych na
pękanie.

Wskazania do stosowania leku
Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych (żylaki):
- uczucie ciężkości nóg,
- ból nóg,
- nocne kurcze.
Leczenie objawowe w przypadku nasilenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu (hemoroidy).

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do
lekarza.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Diohespan max

Kiedy nie przyjmować leku Diohespan max


- jeśli pacjent ma uczulenie na diosminę lub którykolwiek z pozostałych składników leku
(wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Jeżeli dolegliwości związane z żylakami odbytu utrzymują się lub nasilają mimo stosowania leku
należy skonsultować się z lekarzem. Leczenie objawów związanych z żylakami odbytu powinno być
krótkotrwałe.

Diohespan max a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub
ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie stwierdzono występowania interakcji z innymi lekami.

Diohespan max z jedzeniem
Lek należy przyjmować podczas posiłków.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża
Lek może być stosowany w czasie ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności, wyłącznie
z przepisu lekarza. Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie leczenia, powinna zasięgnąć porady
lekarza, ponieważ tylko lekarz może zdecydować, czy należy kontynuować leczenie.
Karmienie piersią
Ze względu na brak danych dotyczących przenikania do mleka kobiecego, stosowanie leku w okresie
karmienia piersią jest niewskazane.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek nie ma wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

3. Jak przyjmować Diohespan max

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek podaje się doustnie.

Zalecana dawka

1 tabletka na dobę, podczas posiłku.
Zaostrzenie dolegliwości dotyczących żylaków odbytu: 3 tabletki na dobę przez 4 dni, a następnie
2 tabletki na dobę przez kolejne 3 dni, podczas posiłków.
Nie stosować większej niż zalecana dawki leku.

Linia podziału na tabletce ułatwia tylko jej rozkruszenie w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział
na równe dawki.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Diohespan max
Nie odnotowano przypadków wystąpienia zatrucia lekiem z powodu jego przedawkowania.
Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku może powodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe,
wymioty i nudności.
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza
lub farmaceuty.

Pominięcie przyjęcia leku Diohespan max
Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.
Brak danych dotyczących skutków przerwania leczenia.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane

Rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10 000):

- biegunka;
- niestrawność;
- nudności;
- wymioty;
- zawroty głowy;
- ból głowy;
- złe samopoczucie;
- wysypka (swędzące, czerwone grudki na skórze);
- świąd;
- pokrzywka (jasnoróżowe, swędzące bąble na skórze).

Zaobserwowane działania niepożądane nie powodują konieczności odstawienia leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Diohespan max

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i na pudełku.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Oznaczenia na blistrze
Lot - numer serii
EXP - termin ważności

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Diohespan max
- Substancją czynną leku jest diosmina.
- Jedna tabletka zawiera 1000 mg zmikronizowanej diosminy.
- Pozostałe składniki to: alkohol poliwinylowy, kroskarmeloza sodowa, talk, krzemionka koloidalna
bezwodna, magnezu stearynian.

Jak wygląda Diohespan max i co zawiera opakowanie
Diohespan max ma postać tabletek z linią podziału.
Opakowanie zawiera 10, 20, 30 lub 60 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice
Tel. (42) 22-53-100

Wytwórca
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Szkolna 31
95-054 Ksawerów

Centrum Flebologii
Centrum Flebologii - Adres
ul. Witoszyńskiego 5
03-983 Warszawa