Kontakt Facebook YouTube Instagram E-mail Opinie google

Laser NeoV 1470 przełom w leczeniu niewydolności żylnej

Leczenie niewydolności żylnej za pomocą zabiegów laserowych jest odkryciem ostatnich lat i stało się głównym sposobem eliminacji niewydolnych naczyń żylnych w czołowych ośrodkach flebologicznych na świecie. Pozwala w minimalnie inwazyjny, a zarazem skuteczny sposób, uporać się z żylakami.

Przewlekła niewydolność żylna kończyn dolnych, której najczęstszym przejawem są żylaki, jest powszechnym problemem, dotyczącym połowy Polaków. Spowodowana jest nadciśnieniem w układzie żylnym, powstałym w wyniku patologicznego funkcjonowania zastawek żylnych. Gdy zastawki nie pracują prawidłowo dochodzi do cofania się krwi, czyli refluksu i zalegania jej w naczyniach. Zastój krwi żylnej jest zagrożeniem powstania zakrzepu. Celem leczenia niewydolności żylnej jest eliminacja patologicznego refluksu, poprzez usunięcie lub zamknięcie niewydolnych żył.

Leczenie niewydolności żylnej kończyn dolnych musi poprzedzać badanie USG-Doppler. W przypadku znacznej niewydolności głównych pni: żyły odpiszczelowej i odstrzałkowej, do niedawna jedynym zabiegiem oferowanym pacjentom była klasyczna operacja metodą Babcock’a. Z uwagi na stosowane znieczulenie ogólne lub podpajęczynówkowe, zabieg taki wymagał hospitalizacji i leżenia pacjenta po zabiegu, co powodowało wzrost ryzyka zakrzepicy. Dodatkowo operacja niesie ze sobą inne niedogodności, nieakceptowane przez pacjentów, jak np. blizny po cięciach, czy długa rekonwalescencja. Natomiast zabiegi laserowe są przełomem w leczeniu niewydolności żylnej, łączącym bardzo małą inwazyjność z maksymalną skutecznością. Są zabiegami wewnątrznaczyniowymi, co oznacza, że niewydolna żyła nie jest wycinana i usuwana z organizmu, lecz niszczona wewnątrz organizmu za pomocą lasera.

Celem laserowej ablacji wewnątrznaczyniowej (EVL) jest dostarczenie odpowiedniej ilości energii cieplnej do ściany żyły w sposób selektywny. Energia powinna spowodować zniszczenie, a następnie zwłóknienie i zanik żyły, jednocześnie nie powodując uszkodzenia struktur otaczających, w tym: nerwów, tętnic oraz żył układu głębokiego. Rekomendowane jest zastosowanie znieczulenia tumescencyjnego, które dodatkowo obkurcza żyłę i odseparowuje naczynie od otaczających tkanek, przez co minimalizuje działania niepożądane. Specjalna pompa umożliwia bezbolesne podanie płynu tumescencyjnego, pod odpowiednim ciśnieniem z minimalną traumatyzacją tkanek.

Długość fali lasera 1470 nm zapewnia największą skuteczność. Jest pochłaniana przez wodę komórkową 40 razy lepiej, niż w przypadku lasera starszej generacji (np. 980 nm). Tkanki żyły, składające się głównie z wody, są doskonałym chromoforem do pochłaniania energii laserowej o podanej długości. Tym samym znaczna część energii zostaje pochłonięta przez ścianę żyły, a nie tkanki otaczające. Pozwala to także zmniejszyć energię użytą do zabiegu, nie zmniejszając jej efektywności. Laser neoV 1470 efektywnie zwiększa temperaturę komórek śródbłonka żyły, uzyskując tym samym optymalny efekt ablacji żył z minimalnym ryzykiem uszkodzenia otaczających tkanek.

Laser neoV 1470 wyposażony jest w technologię CORONA Fiber. We włóknach Corona 360, promień lasera odchodzi niemalże prostopadle od źródła emisji, czyli uwalnia energię wokół światłowodu, w kształcie pierścienia. Energia jest rozproszona i w każdym punkcie zmniejszona, dzięki czemu nigdy nie dochodzi do przerwania ściany żyły. Zabiegi obciążone są dużo mniejszym ryzykiem oparzeń, krwiaków, przebarwień i dolegliwości bólowych w porównaniu do innych metod, a pacjenci szybciej wracają do pełnej sprawności.

Zabieg ablacji laserowej jest monitorowany na ekranie ultrasonografu. Przed zabiegiem lokalizowane jest miejsce wprowadzenia włókna laserowego. Zostaje ono umieszczone w żyle za pomocą specjalnego zestawu wprowadzającego. Następnie końcówka włókna przesuwana jest w obszar, gdzie będzie rozpoczynać się ablacja. Użyteczne jest w tym światło pozycjonujące lasera. Kolejnym etapem jest zastosowanie znieczulenia tumescencyjnego w okolicy zamykanej żyły. Następnie światłowód jest stopniowo wysuwany, zamykając niewydolną żyłę. Sama ablacja laserowa trwa około 8 s na każdy centymetr naczynia.

Równolegle z zabiegiem laserowym rekomendujemy wykonanie uzupełniającej skleroterapii. Możliwe jest wtedy zamknięcie nie tylko głównego naczynia, a także eliminacja niewydolnych bocznic. Połączenie tych dwóch metod daje możliwość skutecznego wykluczenia niewydolnych naczyń oraz zabezpieczenie pacjenta przed nawrotami.

Zabieg laserowej ablacji wewnątrznaczyniowej za pomocą lasera neoV 1470 nie wymaga od pacjenta wyłączenia się z normalnego funkcjonowania. Przy użyciu tej technologii oraz z wykorzystaniem nowoczesnych form znieczulenia, całość leczenia trwa około godziny. Większość osób powraca do aktywności zawodowej po 1 dobie. Sporadycznie obserwowane są krwiaki i siniaki. Dyskomfort związany z zabiegiem w większości przypadków znika w ciągu 7 dni. Istotną kwestią jest stosowanie kompresjoterapii pozabiegowej. Po zabiegu laserowej ablacji z wykorzystaniem uzupełniającej skleroterapii konieczne jest stosowanie wyrobów uciskowych z II lub III klasy kompresji. Warto podkreślić, że poprzez wykorzystanie unikalnych materiałów oraz technologii chłodzenia, neoV 1470 jest najmniejszym i najlżejszym laserem wewnątrzżylnym na rynku. Łatwo i szybko można go transportować pomiędzy gabinetami. Działanie lasera jest sterowane za pomocą ekranu dotykowego, a indywidualne ustawienia operatora mogą być przechowywane w pamięci aparatu, umożliwiając szybki i łatwy wybór parametrów zabiegu. Te elementy zapewniają łatwość użycia lasera w każdych warunkach i oszczędzają czas zespołu operatorskiego.

Autor: lek. Łukasz Paluch, Centrum Flebologii

źródło artykułu: http://www.cxnews.pl/laser-neov-1470-przelom-w-leczeniu-niewydolnosci-zylnej,791.html

Centrum Flebologii
Centrum Flebologii - Adres
ul. Witoszyńskiego 5
03-983 Warszawa