Kontakt Facebook YouTube Instagram E-mail Opinie google

Laseroterapia endowaskularna (EVLT) - ocena skuteczności w leczeniu niewydolności żylnej

Jedną z najnowszych i najskuteczniejszych metod leczenia żylaków kończyn dolnych jest zabieg wewnątrznaczyniowej ablacji niewydolnych żył energią lasera (ang. EVLT – endovenous laser treatment). Zabieg polega na przezskórnym wprowadzeniu do światła chorej żyły światłowodu, którego końcówkę umieszcza się pod kontrolą obrazu USG w części proksymalnej niewydolnej żyły. Następnie po aktywacji generatora, energia laserowa za pomocą światłowodu dostarczana jest do wnętrza żyły. Czynność tę poprzedza znieczulenie żyły za pomocą preparatu tumestencyjnego, tak by działanie energii laserowej ograniczyć tylko do żyły i nie uszkodzić innych otaczających tkanek: nerwów, tętnic oraz żył układu głębokiego.

Długość fali lasera 1470 nm zapewnia największą skuteczność. Jest pochłaniana przez wodę komórkową 40 razy lepiej, niż w przypadku lasera starszej generacji (np. 980 nm). Tym samym znaczna część energii zostaje pochłonięta przez ścianę żyły, a nie otaczające ją tkanki. Pozwala to zmniejszyć energię użytą do zabiegu, nie zmniejszając jego efektywności.

laseroterapia_endowaskularna

Ważne jest użycie światłowodów najnowszej generacji, w których energia lasera emitowana jest pod kątem zbliżonym do prostego. Laser NeoV1470 współpracuje z unikalnymi światłowodami radialnymi o nazwie Corona 360 emitującym energię pod kątem 60 stopni. Światło jest idealnie skupione i kierowane w stronę ścian naczynia, a nie na wprost. Podczas stopniowego wysuwania światłowodu skutecznie koaguluje niewydolne naczynie. Do zabiegu wystarcza energia tylko 10 W i nie ma potrzeby jej zwiększania poprzez stosowanie światłowodów z podwójnym pierścieniem. Naczynie jest skutecznie zamknięte.

Włókno laserowe posiada swoją sztywność i dlatego wykorzystywane jest do zamykania prostych odcinków żyły odpiszczelowej i odstrzałkowej, które są naczyniami odgrywającymi największą rolę w powstawaniu niewydolności żylnej kończyn dolnych. Możliwe jest również wykorzystanie tej metody w celu zamknięcia dużych bocznic czy niewydolnych perforatorów żylnych

Wewnątrznaczyniowa terapia energią lasera jest zabiegiem mniej inwazyjnym niż tradycyjne chirurgiczne metody usuwania żylaków. Ma niższy odsetek komplikacji i jest dobrze znoszona przez pacjentów. Ponadto czas rekonwalescencji jest krótki, a zabieg zapewnia dobre rezultaty kosmetyczne.

Najbardziej niebezpiecznym powikłaniem zabiegów na żyłach jest zakrzepica żył głębokich. Konstruktorzy światłowodów stanęli przed zadaniem stworzenia emitora energii tak, by to ryzyko zminimalizować. Zespół Centrum Flebologii, po wykonaniu 430 zabiegów laserem NeoV1470z użyciem światłowodów Corona 360 ani razu nie odnotował powikłań w postaci zakrzepicy żył głębokich. Kontrola zabiegów z badaniem USG-Doppler następuje u wszystkich pacjentów w 7-14 dniu oraz 3 miesiące po zabiegu. Taki standard opieki nad pacjentem pozwala obserwować efekty zabiegu i przede wszystkim pozwala wdrożyć stosowne leczenie w przypadku identyfikacji działań niepożądanych.

Metoda laserowa jest również bardzo skuteczna. Jako skuteczność metody rozumie się trwałe wyeliminowanie niewydolnego naczynia. Skuteczność nowoczesnych laserów ocenia się na ponad 90%. Pomimo bardzo dużej skuteczności obserwowane są również niepowodzenia w postaci rekanalizacji, czyli wtórnego udrożnienia wcześniej zamkniętego naczynia. Ważna jest tutaj dobra kwalifikacja do zabiegu, doświadczenie operatora, a także jakość użytego sprzętu.

Najbardziej powszechną metodą oceny skuteczności lasera jest badanie za pomocą ultrasonografii w projekcji B-mode, które powinno się wykonać w czasie od 7 do 14 dni od zabiegu. Wspomniane badanie pozwala na stwierdzenie zamknięcia lub nie badanego naczynia. Nie jest możliwe natomiast określenie ryzyka rekanalizacji. Najnowocześniejszą metodą do oceny skuteczności zabiegu ablacji laserowej jest metoda elastografii. Umożliwia ona nie tylko zobrazowanie zobliterowanej żyły, ale również daje możliwość przedstawienia struktury materiału ją wypełniającego. Zapewnia to wczesne wykrycie rekanalizacji naczynia i podjęcie odpowiednich kroków w celu zminimalizowania ryzyka z tym związanego, czyli przede wszystkim szybkiej wznowy żylaków.

Elastografię wykonano u 60 pacjentów w Centrum Flebologii poddanych zabiegowi ablacji laserowej żyły odpiszczelowej laserem NeoV1470 z użyciem włókna Corona 360. Wszyscy pacjenci mieli przed zabiegiem stwierdzoną niewydolność na poziomie ujścia do żył głębokich, a średnica żyły w tym miejscu wynosiła od 9 mm do 11 mm. Badanie wykonano w 7, 14 i 21 dniu po zabiegu. Opierając się na wynikach badania elastografii pacjentów poddanych zabiegowi laserowej ablacji z zastosowaniem lasera NeoV1470 stwierdzono powodzenie zabiegu na poziomie 98,3%.

Autor: lek. Łukasz Paluch, Centrum Flebologii

źródło artykułu: http://www.cxnews.pl/laseroterapia-endowaskularna-evlt-ocena-skutecznosci-w-leczeniu-niewydolnosci-zylnej,843.html

Centrum Flebologii
Centrum Flebologii - Adres
ul. Witoszyńskiego 5
03-983 Warszawa