Kontakt Facebook YouTube Instagram E-mail Opinie google

Odzież płaskodziana w leczeniu obrzęków limfatycznych - ograniczenia refundacyjne

Odzież płaskodziana - refundacja

10-12 Czerwca 2021 odbył się kongres Polskiego Towarzystwa Flebologicznego Phlebology 2021. To wyjątkowy kongres, ponieważ połączony z obchodami 30-lecia Polskiego Towarzystwa Flebologicznego.

W sesji prezentującej prace oryginalne wystąpiła Anna Narojczyk, właścicielka Centrum Flebologii dzieląc się doświadczeniem z doboru kompresyjnych wyrobów płaskodzinych na obrzęki limfatyczne. 

Celem głównym wystąpienia było zwrócenie uwagi na obowiązujące w Polsce kryteria przyznawania refundacji na zaopatrzenie w odzież płaskodzianą nieuwzględniające często potrzeb pacjentów wymagajacych pilnej pomocy i faworyzujące niektóre produkty wbrew osiągnięciom technologicznym i doświadczeniom takich ośrodków jak Centrum Flebologii.

Analizie poddano dobór wyrobów pacjentom Centrum Flebologii z obrzękiem limfatycznym. Od 2004 roku dobrano 4640 produktów: 1541 na kończyny górne, 3099 na kończyny dolne, od 2013 pacjenci korzystają z przysługującej im refundacji. Zapisy refundacyjne związane preferencjami technologicznymi ograniczają dostępność do wyrobów, często pacjentom najbardziej potrzebującym. Małe dzieci z pierwotnych obrzękiem limfatycznym nie mogą liczyć na pomoc, ponieważ refundacji podlegają wyroby od 3. klasy ucisku, zbyt silnej dla organizmów rozwijających się. Pacjentom w ramach refundacji nie można oferować najnowszych wyrobów płasodzianych bez szwów, mimo, że ich walory użytkowe i terapeutyczne są wyższe od tych ze szwami. I wreszcie zapisy rozporządzenia wykluczają produkty zawierające bawełnę. Produkty z bawełną są preferowane w terapiach, gdzie ochrona skóry jest tak ważna i jest elementem leczenia, a nie tylko higieny, a tak jest w przypadku leczenia obrzęków. To najważniejsze punkty w prezentacji.

Kompresjoterapia za pomocą odzieży jest uznaną i tanią metodą leczenia, mającą szczególnie zastosowanie w leczeniu obrzęków limfatycznych. Brak zaopatrzenia pacjentów w produkty niweczy działania terapeutyczne i naraża pacjentów na cierpienie, obniża komfort życia, doprowadza do powikłań i izolacji społecznej oraz zawodowej. Skutkuje to także wzrostem kosztów leczenia i opieki. Dlatego tak ważne wydaje się przeanalizowanie kryteriów przyznawania refundacji w oparciu o dotychczasowe doświadczenia.

Na naszym kanele zapraszamy do obejrzenia tej prezentacji https://youtu.be/FN9ZE_nzeRE

Opis tej pracy znalazł się w wydaniu Przeglądu Flebologicznego.

Centrum Flebologii
Centrum Flebologii - Adres
ul. Witoszyńskiego 5
03-983 Warszawa