Kontakt Facebook YouTube Instagram E-mail Opinie google

Otrex 600

1. Co to jest lek Otrex 600 i w jakim celu się go stosuje

Tabletka leku Otrex 600 zawiera 600 mg diosminy. Lek zwiększa napięcie ścian naczyń żylnych,
powoduje normalizację przepuszczalności naczyń i działa ochronnie na ściany naczyń (zwiększa
wytrzymałość małych naczyń krwionośnych).

Wskazania do stosowania leku Otrex 600:
- zmniejszanie objawów związanych z niewydolnością krążenia żylnego kończyn dolnych, np:
uczucia ciężkości nóg, bólów nóg oraz dolegliwości spowodowanych odleżynami;
- leczenie objawowe w przypadku zaostrzenia dolegliwości ze strony żylaków odbytu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Otrex 600

Kiedy nie stosować leku Otrex 600

- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na diosminę lub którykolwiek z
pozostałych składników leku Otrex 600


Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- jeśli lek jest podawany w zaostrzeniu dolegliwości związanych z żylakami odbytu może być
konieczne stosowanie leczenia jak w innych chorobach odbytu. Leczenie powinno być krótkotrwałe –
do 15 dni
- jeśli dolegliwości związane z żylakami odbytu utrzymują się lub nasilają mimo stosowania
leku, należy skonsultować się z lekarzem.

Inne leki i Otrex 600

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub
ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Interakcje leku Otrex 600 z innymi lekami nie są znane.

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność leku u dzieci nie zostały ustalone.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży lub gdy
planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Lek może być stosowany w ciąży jedynie, w przypadku zdecydowanej konieczności.
Ze względu na brak danych dotyczących przenikania leku Otrex 600 do mleka kobiecego, stosowanie
leku w okresie karmienia piersią jest niewskazane.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w
ruchu.

3. Jak stosować lek Otrex 600

Lek stosuje się doustnie.
Niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych:
zazwyczaj stosowana dawka leku to 1 tabletka na dobę, rano, na czczo.
Zaostrzenie dolegliwości ze strony żylaków odbytu:
zazwyczaj stosowana dawka leku to 2 do 3 tabletek na dobę, w trakcie posiłków.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza
lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Otrex 600

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Objawy przedawkowania leku Otrex 600 nie są znane.


Pominięcie zastosowania leku Otrex 600

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Rzadko mogą wystąpić dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wymioty).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Otrex 600

Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „termin
ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Otrex 600

- Substancją czynną leku jest diosmina półsyntetyczna.
1 tabletka zawiera 600 mg diosminy półsyntetycznej.
- Pozostałe składniki to: skrobia kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, powidon, magnezu
stearynian.

Jak wygląda lek Otrex 600 i co zawiera opakowanie

Tabletki leku Otrex są podłużne, szarożółte lub jasnożółte z rowkiem dzielącym po obu stronach.
Tabletki pakowane są w blistry umieszczone w tekturowych kartonikach. Opakowania zawierają po 15
i 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:
Stragen France SAS
52 rue de la République
69002 Lyon
Francja

Wytwórca:
Weimer Pharma
Im Steingerust 30
D-76437 Rastatt
Niemcy

Centrum Flebologii
Centrum Flebologii - Adres
ul. Witoszyńskiego 5
03-983 Warszawa