Kontakt Facebook YouTube Instagram E-mail Opinie google

Terapia własnym osoczem bogatopłytkowym w leczeniu owrzodzeń żylnych

Owrzodzenia żylne są najczęstszą formą owrzodzeń nóg, które mają znaczący wpływ na jakość życia i zdolność do pracy. Dodatkowo, koszty związane z długoterminowym leczeniem tych przewlekłych ran są znaczne. Konwencjonalna terapia jak opatrunki, oczyszczanie chirurgiczne, bandaże kompresyjne nie dają zadowalająco szybkich rezultatów, ponieważ nie dostarczają ranie czynników wzrostu, które mogą znacząco przyspieszyć proces gojenia.

Własne wysokopłytkowe osocze jest bezpieczne, proste, stosunkowo tanie w leczeniu przewlekłych owrzodzeń żylnych i daje obiecujące wyniki. Ponieważ jest to metoda wykorzystująca własne tkanki pacjenta, jest także biokompatybilna, a co za tym idzie - bezpieczna.

Celem badania była ocena skuteczności kuracji wysokopłytkowym osoczem w leczniu przewlekłych owrzodzeń żylnych. W badaniu wzięło udział 12 pacjentów z 17 owrzodzeniami w okresie miedzy Styczniem 2011 a czerwcem 2012. Komisja etyczna wyraziła zgodę na badanie.

Do badania zostali włączeni pacjenci, którzy byli leczeni konwencjonalnymi metodami przez co najmniej 6 tygodni bez całkowitego wyleczenia.

Celem obiektywizacji wyników wykluczeni zostali pacjenci z zaburzeniami krzepnięcia, niekontrolowanym poziomem cukru, aktywną infekcją oraz z niewydolnością zastawki ostialnej.

Pacjenci zostali gruntownie przebadani, owrzodzenie zostało zmierzone( długość, szerokość, głębokość). Żylne badanie doplerowskie zostało przeprowadzone u wszystkich pacjentów. U dziesięciu pacjentów stwierdzono niewydolność perforatorów, u dwóch niewydolność żył powierzchownych.

Zachowując zasady aseptyki, od każdego pacjenta pobrano do probówki 20 ml krwi żylnej, a następnie dwukrotnie odwirowano celem oddzielenia krwinek czerwonych od bogatego w płytki osocza. Osocze stało się bazą przygotowanego preparatu, który nałożóno na rany po wcześniejszym ich oczyszczeniu. Ta terapia była powtarzana co 7 dni przez 6 tygodni. Co tydzień owrzodzenia były mierzone i fotografowane. Wynik leczenia był oceniany na podstawie procentowej zmiany powierzchni owrzodzenia.

Czas od powstania owrzodzeń przed włączeniem do badania wynosił od 2 miesięcy do 12 miesięcy, ze średnią 5,35 miesiąca, a średni czas leczenia przed włączeniem do badania wynosił 5.1 tygodnia. Średnia powierzchnia owrzodzenia przed badaniem wynosiłą 10 cm2. Po 6 tygodniach badania średnia powierzchnia owrzodzenia wynosiła 1,13 cm2 co odpowiada średniej poprawie o 94%.

Nie odnotowano żadnych skutków ubocznych terapii, natomiast pacjenci odnotowali zmniejszenie bólu związanego z owrzodzeniem. Pięciu pacjentów poddało sie zabiegowi skleroterapii, a trzech zabiegowi operacyjnemu co przyspieszyło proces leczenia owrzodzeń. Pacjentom została zalecona kompresoterapia, rownież po wyleczeniu owrzodzenia.

Wnioski:

Kuracja bogagtopłytkowym osoczem jest bezpieczną, prostą, relatywnie niedrogą i biokompatybilną procedurą. W naszym badaniu procedura ta okazała się skuteczna w przyspieszaniu gojenia przewlekłych owrzodzeń żylnych, nie uzyskując żadnych efektów ubocznych. Ponieważ nie ma określonej standaryzacji procedury, więcej randomizowanych badań jest końiecznych celem opracowania standardowego protokołu.

Centrum Flebologii stosuje kuracje osoczem bogatopłytkowym w leczeniu owrzodzeń.

Na podstawie:

Autologous Platelet Rich Plasma in Chronic Venous Ulcers: Study of 17 Cases
Sacchidanand Sarvajnamurthy, Shwetha Suryanarayan, Leelavathy Budamakuntala, and Deepak Hurkudli Suresh

Centrum Flebologii
Centrum Flebologii - Adres
ul. Witoszyńskiego 5
03-983 Warszawa