Kontakt Facebook YouTube Instagram E-mail Opinie google

Troxerutin Chema

1. Co to jest Troxerutin i w jakim celu się go stosuje

Troxerutin ma postać żelu.

Jest przeznaczony wyłącznie do stosowania miejscowego.

Substancją czynną w żelu Troxerutin jest trokserutyna, która należy do grupy bioflawonoidów.

Wskazania do stosowania

Troxerutin jest wskazany do miejscowego stosowania na skórę w bólach i obrzękach nóg, wywołanych przewlekłą niewydolnością żylną oraz jej objawami takimi jak: uczucie „ciężkich nóg” i bóle kończyn dolnych, obrzęki kończyn dolnych, żylaki podudzi.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem lekuTroxerutin

Kiedy nie stosować leku Troxerutin :

- jeśli pacjent ma uczulenie na trokserutynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

- na błony śluzowe i otwarte rany.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Nie należy stosować na błony śluzowe i otwarte rany.
Leku nie zaleca się stosować u dzieci.

Troxerutin a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Troxerutin nie należy stosować w pierwszym trymestrze ciąży, chyba że w opinii lekarza korzyści wynikające ze stosowania leku są większe niż możliwe ryzyko dla płodu.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Troxerutin nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować Troxerutin

Lek Troxerutin jest przeznaczony do stosowania na skórę.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, cienką warstwę żelu nakładać 2 razy na dobę na zmienioną chorobowo powierzchnię skóry i delikatnie wmasowywać, aż do całkowitego wchłonięcia.

Po użyciu leku należy umyć ręce.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Troxerutin
Nie są znane objawy przedawkowania leku w przypadku stosowania zgodnie ze wskazaniami i zalecanym sposobem stosowania.

Pominięcie zastosowania leku Troxerutin
W przypadku pominięcia zastosowania leku należy kontynuować leczenie stosując żel jak zwykle, nanosząc preparat na skórę, w tej samej ilości jak do tej pory.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Troxerutin
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Po miejscowym stosowaniu trokserutyny działania niepożądane występują bardzo rzadko. Może wystąpić zaczerwienienie skóry i pokrzywka.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. Jak przechowywać Troxerutin

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Należy zwracać uwagę na datę ważności leku.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tubie. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Troxerutin

- Substancją czynną leku jest trokserutyna.
1 g żelu zawiera 20 mg trokserutyny.

- Pozostałe składniki to: makrogologlicerolu rycynooleinian, karbomer, trolamina, glicerol, disodu edetynian, etanol 96%, woda oczyszczona.

Jak wygląda Troxerutin i co zawiera opakowanie

Troxerutin to galaretowata, przezroczysta masa barwy żółtej, żółtopomarańczowej lub żółtozielonej.
Tuba aluminiowa wewnątrz lakierowana z zakrętką z PE lub PP wraz z ulotką dla pacjenta umieszczona w tekturowym pudełku, zawiera 30 g żelu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
CHEMA-ELEKTROMET
Spółdzielnia Pracy
ul. Przemysłowa 9
35-105 Rzeszów
tel. 17 862 05 90
e-mail: chema@chema.rzeszow.pl

Centrum Flebologii
Centrum Flebologii - Adres
ul. Witoszyńskiego 5
03-983 Warszawa