Kontakt Facebook YouTube Instagram E-mail Opinie google

Troxerutin Synteza

1. Co to jest lek TROXERUTIN SYNTEZA i w jakim celu się go stosuje

Substancjami czynnymi leku są hydroksyetylorutozydy pochodne flawonowe - FAD i FAD-H2
(flawono-adenozyno-difosforany). Hydroksyetylorutozydy zmniejszają aktywność transaminazy
alaninowej - wywierają działanie ochronne na komórki wątroby, hamują agregację i zwiększają
plastyczność krwinek czerwonych. Przyjmowanie hydroksyetylorutozydów. poprawia napięcie i
elastyczność włosowatych naczyń krwionośnych i limfatycznych, zmniejsza ich przepuszczalność.
Usprawnia przepływ krwi i limfy. W trakcie leczenia produktem TROXERUTIN SYNTEZA, obserwuje
się przesiąkanie fibrynogenu i mniejszą tendencję do tworzenia się mankietów fibrynogenowych
wokół naczyń. Poprawia się wysycenie krwi żylnej tlenem. Wpływa to korzystnie na wymianę
gazową i dostęp produktów odżywczych, a także na przemianę materii na poziomie komórek.
Nie stwierdzono ujemnego wpływu na układ krzepnięcia krwi, na podstawie obrazu
morfologicznego krwi. TROXERUTIN SYNTEZA stosuje się w leczeniu objawów zaburzeń
krążenia żylnego i limfatycznego szczególnie w kończynach dolnych z objawami ciężkości
i bólu nóg, kurczów nocnych, żylaków oraz w łagodzeniu objawów związanych z obecnością
żylaków odbytu (hemoroidów).

2. Zanim zastosuje się lek TROXERUTIN SYNTEZA

Nie ma przeciwwskazań do stosowania leku TROXERUTIN SYNTEZA.
Nie występują interakcje z innymi lekami lub substancjami pomocniczymi zawartymi w leku.

Stosowanie leku TROXERUTIN SYNTEZA zjedzeniem i piciem
Zaleca się stosować lek w trakcie posiłków.

Stosowanie leku TROXERUTIN SYNTEZA u pacjentów w podeszłym wieku
Nie ma przeciwwskazań do stosowania leku u pacjentów w podeszłym wieku.

Ciąża
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza. 

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
TROXERUTIN SYNTEZA nie wpływa na zdolność kierowania pojazdami i obsługi maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku TROXERUTIN SYNTEZA
Lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów,
pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Stosowanie innych leków
TROXERUTIN SYNTEZA może być stosowany z innymi lekami. Nie wpływa na wyniki
podstawowych badań laboratoryjnych. Lek ogranicza aktywność prokoagulacyjną osocza krwi.

3. Jak stosować lek TROXERUTIN SYNTEZA

Lek stosuje się doustnie.
Zaleca się stosować lek w trakcie posiłków. TROXERUTIN przyjmuje się 3 razy na dobę po 2
kapsułki przez okres 4 do 6 tygodni.
Lekarz może zalecić kontynuowanie terapii jeszcze przez kilka tygodni.

W przypadku zażycia większej dawki niż zalecana
Brak doniesień o przypadkach przedawkowania leku. W razie zażycia znaczących ilości leku
należy spowodować opróżnienie żołądka i zwrócić się do lekarza.

W przypadku pominięcia dawki leku TROXERUTIN
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek TROXERUTIN może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego
one wystąpią. Lek jest dobrze tolerowany. Niezbyt często mogą wystąpić: świąd skóry, wysypka,
przemijające nudności i zaburzenia żołądkowo- jelitowe, bóle głowy, zaburzenia snu. Zaleca się
zmniejszenie dawki lub okresowe odstawienie leku. Lek może powodować reakcje alergiczne ze
względu na zawartość barwników w otoczce kapsułki.

5. Przechowywanie leku TROXERUTIN

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku TROXERUTIN po upływie terminu ważności zamieszczonego na
opakowaniu.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela
podmiotu odpowiedzialnego.

Polska
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne „SYNTEZA” Sp. z o.o.
ul. Św. Michała 67/71,
61-005 Poznań
tel. 061 879-20-81

Centrum Flebologii
Centrum Flebologii - Adres
ul. Witoszyńskiego 5
03-983 Warszawa