Kontakt Facebook YouTube Instagram E-mail Opinie google

Troxescorbin

1. Co to jest Troxescorbin i w jakim celu się go stosuje

Troxescorbin zawiera 0-β-hydroksyetylorutozyd i kwas askorbowy (witamina C). Jest lekiem,
w którym wykorzystano działanie poszczególnych substancji czynnych oraz ich współdziałanie.
O-β-hydroksyetylorutozyd jest mieszaniną natozydów, substancji należących do grupy glikozydów
flawonowych. Działa ochronnie na naczynia krwionośne, przywraca ich elastyczność oraz uszczelnia
śródbłonek. U chorych na cukrzycę O-β-hydroksyetylorutozyd zapobiega nefropatii i retinopatii.
Zmniejsza stężenie fibrynogenu w osoczu oraz zwiększa zdolność erytrocytów do deformacji
wpływając na poprawę własności teologicznych krwi.
Witamina C pełni ważną rolę w procesach utleniania i redukcji. Niedobór witaminy C powoduje
zaburzenia syntezy kwasu hialuronowego oraz nieprawidłowe funkcjonowanie tkanki łącznej
i procesów kostnienia. Witamina C ułatwia wchłanianie żelaza nichemowego wpływając na syntezę
hemoglobiny. Umożliwia także syntezę interferonu i tworzenie przeciwciał.
Połączenie 0-β-hydroksyetylorutozydu z kwasem askorbowym nasila działanie składników
w zakresie antyoksydacyjnym, w reakcjach z udziałem żelaza, miedzi i innych metali.

Troxescorbin stosuje się:
- w zaburzeniach krążenia żylnego i limfatycznego, szczególnie w obrębie kończyn dolnych
  (żylaki, stany przedżylakowe, obrzęki i zapalenie skóry towarzyszące żylakom);
- w żylakach odbytu;
- wspomagająco w leczeniu nadmiernej przepuszczalności naczyń włosowatych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Troxeseorbin

Kiedy nie stosować leku Troxescorbin
- jeśli pacjent ma uczulenie na 0-β-hydroksyetylorutozyd i (lub) witaminę C albo na którykolwiek
  z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Troxcscorbin należy ostrożnie stosować u pacjentów z kamicą dróg żółciowych i moczowych,
w dnie, oksalurii, talasemii, anemii syderoblastyczncj, hemochromatozie, deficycie krwinkowej
dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowcj (G-6-PD).
Większe dawki witaminy C mogą fałszować wyniki badania stężenia glukozy we krwi.
Troxescorbin stosowany według wskazań i zgodnie z zaleconymi dawkami jest lekiem bezpiecznym.

Dzieci
Leku Troxescorbin nie należy stosować u dzieci.

Troxescorbin a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Duże dawki witaminy C nasilają toksyczne działanie sulfonamidów. Przekroczenie zalecanej dawki
może osłabić działanie trójpierścieniowych leków antydepresyjnych, nasilić działanie leków
przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny, zwiększyć wchłanianie żelaza z przewodu
pokarmowego oraz wydłużyć okres wydalania paracetamolu.

Troxescorbin zjedzeniem i piciem
Troxcscorbin można przyjmować niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje
mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża
Nic należy stosować leku Troxescorbin w okresie ciąży, ze względu na nieustalone bezpieczeństwo.

Karmienie piersią
Nie należy stosować Icku Troxescorbin podczas karmienia piersią, ze względu na nieustalone
bezpieczeństwo.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Troxescorbin nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek zawiera żółcień chinolinową (E 104), indygotynę (E 132 ) i żółcień pomarańczową (E 110).
Lek zawiera barwniki, które u osób wrażliwych mogą powodować reakcje alergiczne.

3. Jak stosować Troxcscorbin

Ten lek należy stosować dokładnie tak jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń
lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podanie doustne.
Zalecana dawka: dorośli zapobiegawczo i leczniczo do 3 kapsułek na dobę.

Lek powinno przyjmować się bezpośrednio po posiłkach, najlepiej popijając wodą.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Troxescorbin
Przy podaniu doustnym lek jest nietoksyczny. W przypadku zażycia znacznych ilości leku
Troxescorbin należy spowodować opróżnienie żołądka i zgłosić się do lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Troxescorbin
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nic u każdego one wystąpią.

Częstość możliwych działań niepożądanych wymienionych poniżej określono następująco:
- bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000);
- nieznana (częstość nic może być określona na podstawie dostępnych danych).

Stosowanie O-β-hydroksyetylorutozydu powoduje:

Zaburzenia ogólne
Bardzo rzadko: bóle głowy.

Zaburzenia układu pokarmowego
Bardzo rzadko: zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

Zaburzenia skóry
Bardzo rzadko: napadowe zaczerwienienie twarzy, pokrzywka.

Długotrwałe stosowanie dawek witaminy C powyżej 600 mg na dobę może powodować działania
niepożądane:

Zaburzenia ogólne
Częstość nieznana: bóle głowy.

Zaburzenia układu pokarmowego
Częstość nieznana: wymioty lub nudności.

Zaburzenia skóry
Częstość nieznana: zaczerwienienie.

Zaburzenia układu moczowego
Częstość nieznana: zwiększone oddawanie moczu.

W dawkach powyżej 1 g na dobę witamina C może powodować:
Zaburzenia układu pokarmowego
Częstość nieznana: biegunka.

Zaburzenia układu moczowego
Częstość nieznana: kamica nerkowa.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać
wszelkie podejrzewane działania niepożądane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych
Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa,
telefon: 22 49- 21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na
temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Troxescorbin

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nic stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudelku. Termin ważności
oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nic należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę jak usunąć leki, których się już nic używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Troxescorbin
- Substancją czynną leku jest O-β-hydroksyetylorutozyd (0-β-hydroxyethylrutosidum)
   i kwas askorbowy (Acidum ascorbicum).
  Jedna kapsułka zawiera 50 mg 0-β-hydroksyetylorutozydu i 200 mg kwasu askorbowego.

- Pozostałe składniki to: żelatyna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, tytanu
  dwutlenek (E 171), żółcień chinolinowa (E 104), indygotyna (E 132) i żółcień pomarańczowa
  (E 110).

Jak wygląda lek Troxescorbin i co zawiera opakowanie
Lek Troxescorbin to kapsułki twarde, żółto-niebieskiej barwy, zapakowane w blistry z folii
Aluminium/PVC i tekturowe pudełko.

1 opakowanie zawiera 20 kapsułek (2 blistry po 10 szt.)

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne „Synteza” Sp. z o.o.
ul. Św. Michała 67/71
61 -005 Poznań
tel. 61 879-20-81

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego
przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Polska
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne „Synteza” Sp. z o.o.
ul. Św. Michała 67/71
61-005 Poznań
tel. 61 879-20-81

Centrum Flebologii
Centrum Flebologii - Adres
ul. Witoszyńskiego 5
03-983 Warszawa