Kontakt Facebook YouTube Instagram E-mail Opinie google

Venolan

1. Co to jest Venolan i w jakim celu się go stosuje

Trokserutyna, substancja czynna leku Venolan, działa ochronnie na naczynia krwionośne. Venolan stosuje się w celu leczenia następujących chorób i dolegliwości:

  • zaburzenia krążenia żylnego i limfatycznego;

  • zespoły pozakrzepowe;

  • zapalenia żył kończyn dolnych;

  • żylaki kończyn dolnych;

  • obrzęki pochodzenia żylnego;

  • owrzodzenia podudzi;

  • nadmierna przepuszczalność naczyń włosowatych;

  • skłonność do wybroczyn i krwotoków.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Venolan Kiedy nie stosować leku Venolan

Jeśli pacjent ma uczulenie na trokserutynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). Uczulenie może się objawiać wysypką, swędzeniem, spuchnięciem twarzy, warg, języka lub dusznością (w przypadku wystąpienia takich objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem). Ostrzeżenia i środki ostrożności

Leku nie należy stosować u dzieci.

Pacjenci, u których występują obrzęki w okolicach kostek spowodowane chorobami serca, wątroby lub nerek, nie powinni stosować leku Venolan, ponieważ może u nich nie wystąpić spodziewane działanie terapeutyczne.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie stwierdzono niekorzystnego działania leku Venolan w skojarzeniu z innymi lekami.

Venolan a inne leki

Venolan z jedzeniem i piciem

Lek najlepiej przyjmować po posiłku. Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Leku Venolan nie zaleca się stosować w okresie ciąży.
Nie wiadomo czy Venolan przenika do mleka. Kobiety karmiące piersią nie powinny stosować leku V enolan.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie ma danych dotyczących niekorzystnego wpływu leku Venolan na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W razie potrzeby należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

3. Jak stosować Venolan

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowana dawka leku to jedna kapsułka (300 mg) dwa lub trzy razy na dobę, po posiłkach.
Dawka podtrzymująca to jedna kapsułka (300 mg) na dobę po posiłku.
Venolan stosuje się doustnie. Kapsułkę należy połykać w całości, popijając wodą.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Venolan
W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do

lekarza. Należy pokazać lekarzowi opakowanie z kapsułkami. Pominięcie przyjęcia leku Venolan

Kolejną dawkę leku należy przyjąć o ustalonej porze.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Venolan

Leczenie zaburzeń i chorób, w których stosuje się Venolan jest długotrwałe. Nie należy przerywać leczenia bez porozumienia z lekarzem, nawet, jeżeli pacjent czuje się lepiej.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Venolan jest lekiem na ogół dobrze tolerowanym. Działania niepożądane, jeżeli występują, są łagodne i przemijające.

Rzadko występują (rzadziej niż u 1 na 1 000 leczonych pacjentów):
Nudności - przemijają, jeśli lek przyjmowany jest w trakcie posiłku; wzdęcia, bóle brzucha, pokrzywka, zaczerwienienie twarzy, nadwrażliwość na światło, bóle głowy.

W przypadku zaobserwowania powyższych objawów, lek należy odstawić i skontaktować się z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

((aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu)) e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 ̊C.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

- Substancją czynną leku jest trokserutyna.
- Pozostałe składniki to: powidon K-25, talk, magnezu stearynian, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza

tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek żółty (E 172), żelatyna.
Jak wygląda Venolan i co zawiera opakowanie
Kapsułki twarde, podłużne barwy różowo-brunatnej. Granulat w kapsułce jest barwy żółtej.

5. Jak przechowywać Venolan

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Venolan

Venolan pakowany jest w blistry z folii Aluminium/PVC/PE-PVDC umieszczone w tekturowym pudełku. W pudełku znajduje się 25 lub 50 kapsułek.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku należy zwrócić się do:

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. Dział Medyczny
ul. Ks. J. Poniatowskiego 5
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Tel. +48 (22)755 96 48 lekalert@grodzisk.rgnet.org faks: +48 (22) 755 96 24

 

Centrum Flebologii
Centrum Flebologii - Adres
ul. Witoszyńskiego 5
03-983 Warszawa