Kontakt Facebook YouTube Instagram E-mail Opinie google
Flebologia

Klinika

Regulamin Grupy Wsparcia na FaceBook-u

Regulamin Grupy „Żylaki | pajączki | owrzodzenia | zakrzepica | obrzęki: Centrum Flebologii”

Poniżej znajdziesz regulamin Grupy „Żylaki | pajączki | owrzodzenia | zakrzepica | obrzęki: Centrum Flebologii”, w którym zawarte zostały ważne informacje o świadczeniu za pośrednictwem Grupy usług drogą elektroniczną.

Prosimy o zapoznanie się z treścią Regulaminu.

Współadministratorkami danych osobowych Członków Grupy są Panie Anna Narojczyk oraz Beata Narojczyk prowadzące wspólnie działalność w ramach spółki cywilnej pod nazwą Centrum Flebologii s.c. z siedzibą przy ul. Witoszyńskiego 5, 03-983 Warszawa dalej jako „Administrator”.

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail informacja@centrumflebologii.pl lub dzwoniąc pod numer 22 613 62 56.

Pozdrawiamy i życzymy udanego korzystania z Grupy.

§ 1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Administrator Grupy oraz Współadministratorki danych osobowych Członków Grupy: Panie Anna Narojczyk oraz Beata Narojczyk prowadzące wspólnie działalność w ramach spółki cywilnej pod nazwą Centrum Flebologii s.c. z siedzibą przy ul. Witoszyńskiego 5, 03-983 Warszawa;
 2. Członek Grupy - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która odwiedza i korzysta z Grupy, w szczególności poprzez użytkowanie dostępnych funkcjonalności zapewnionych przez Dostawcę serwisu Facebook (komentarze, chat, posty, przyciski reakcji).
 3. Grupa - prywatna grupa dostępna na portalu społecznościowym Facebook pod nazwą: „Żylaki | pajączki | owrzodzenia | zakrzepica | obrzęki: Centrum Flebologii”;
 4. Regulamin – niniejszy regulamin Grupy dostępny pod adresem https://www.centrumflebologii.pl/pl/klinika/regulamin-grupy-wsparcia-na-facebook-u
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 6. Treści - wszelkie posty, komentarze, wypowiedzi, materiały, informacje i dane umieszczane przez Członków Grupy w ramach Grupy w postaci tekstowej oraz graficznej.

§ 2. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Grupy, a także prawa i obowiązki każdego Członka Grupy oraz prawa i obowiązki Administratora związane z administrowaniem Grupą.
 2. Członkowie Grupy zobowiązani są do zaakceptowania i przestrzegania zasad Regulaminu.

 § 3. Zakres oraz warunki świadczenia Usługi

 1. Administrator za pomocą serwisu społecznościowego Facebook świadczy usługę uczestnictwa i dostępu do Grupy w celach:
 1. dzielenia się wiedzą i doświadczeniem na temat problemów z niewydolnością żylną i limfatyczną, żylakami, pajączkami, owrzodzeniami podudzi, obrzękami.
 2. zapewnienia otwartej komunikacji Członków Grupy pomiędzy sobą oraz z Administratorem.
 3. informowania o działalności Centrum Flebologii s. c.
 1. Użytkowanie Grupy musi odbywać się zgodnie z jej przeznaczeniem, tzn. w celach wskazanych w poprzednim ustępie.
 2. Korzystanie z Grupy możliwe jest dla osób posiadających na swoim urządzeniu końcowym (komputer, tablet, smartfon) dostęp do Internetu oraz aktywne konto w serwisie społecznościowym Facebook.

§ 4. Zasady korzystania z Grupy

 1. Każdy Członek Grupy jest uprawniony do dodawania Treści na Grupie związanych z tematem Grupy. Treści mogą być dodawane w postaci postów lub komentarzy pod opublikowanymi już postami.
 2. Każdy wpis niezwiązany z tematem Grupy może zostać usunięty bez informacji zwrotnej.
 3. Na grupie zabrania się zamieszczania zdjęć, skanów itp. wyników badań, na których widoczne są dane personalne zarówno pacjenta jak i osoby wykonującej badania (w szczególności nazwisko, PESEL, dane adresowe). TAKIE POSTY BĘDĄ Z AUTOMATU USUWANE.
 4. Grupa ma pełnić charakter grupy wsparcia tzn. Grupa ma pomagać i wspierać, ale należy pamiętać, że wszelkie kwestie związane z leczeniem powinny być konsultowane z lekarzem.
 5. Pamiętajmy, że każdy przypadek jest indywidualny i może być inny dlatego zwracamy uwagę aby powstrzymać się przed krytykowaniem cudzych metod leczenia – zwłaszcza jeżeli są to metody zalecane przez lekarza.
 6. Każdy Członek Grupy zobowiązany jest do:
  1. przestrzegania postanowień Regulaminu,
  2. korzystania z Grupy zgodnie z jej przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz zasadami współżycia społecznego,
  3. powstrzymania się od wszelkiej działalności mogącej zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Grupy, w szczególności do niedostarczania treści naruszających prawa Administratora, innych Członków Grupy lub osób trzecich, naruszających ich dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej.
 7. Zabronione jest:
  1. kopiowanie i udostępnianie cudzych zdjęć, grafik i wpisów na inne fora i grupy internetowe bez zgody ich autora a także rozpowszechnianie screenów czy cytowanie wypowiedzi;
  2. publikowanie Treści o charakterze bezprawnym;
  3. publikowanie Treści obraźliwych, wulgarnych i szerzących nienawiść;
  4. publikowanie Treści obrażających inne narodowości, religie, rasy ludzkie;
  5. publikowanie Treści kwalifikujących się jako spam (akcje reklamowe dotyczące podmiotów komercyjnych, politycznych i ideologicznych);
  6. publikowanie Treści naruszających prawa osób trzecich;
  7. wykorzystywanie Grupy sprzecznie z jej celem;
  8. udostępnianie postów ze stron Portalu FB, zamieszczanie do nich linków;
  9. oznaczanie lokalizacji komercyjnych działalności – bez zgody Administratora,
  10. zakładanie fałszywych kont lub podszywanie się pod inne osoby.
 8. Bez zgody Administratora, zabrania się publikacji Treści dotyczących sprzedaży własnych produktów, oferowania usług, promocji innych grup, stron, promocji lub wydarzeń niezwiązanych z tematem Grupy.
 9. Wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane w Grupie Treści, ponosi zamieszczający je Członek Grupy, w szczególności jest On odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu. Administrator nie ma wpływu na i nie ponosi odpowiedzialności za publikowane przez Członków Grupy Treści o ile nie naruszają one zasad Regulaminu, a stanowią jedynie własne zdanie na poruszony temat.
 10. Niestosowanie się do zasad Regulaminu może poskutkować usunięciem z Grupy.

 § 5. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych Członków Grupy

 1. Stając się Członkiem Grupy i pozostawiając na niej jakikolwiek ślad np. w postaci zamieszczonego Postu, komentarza czy kliknięcia w przycisk „lubię to” przekazujesz Administratorowi swoje dane osobowe.
 2. Administrator będzie przetwarzała Twoje dane osobowe w zakresie w jakim sam je dobrowolnie udostępnisz na naszej Grupie. Jeżeli nie jesteś aktywnym Członkiem i nie zamieszczasz żadnych Treści, Administrator będzie przetwarzał jedynie nazwę Twojego profilu na Facebooku tzn. przeważnie imię i nazwisko. Jeśli natomiast zamieścisz na grupie posty lub komentarze, Administrator będzie przetwarzał dane w nich zawarte.
 3. Dane osobowe w zakresie nazwa profilu na Facebooku (przeważnie imię i nazwisko) będą przetwarzane w celu zapisania do Grupy oraz korzystania z Grupy na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 4. Pozostałe dane osobowe dobrowolnie zamieszczane przez Członków na Grupie będą przetwarzane  w celu korzystania z Grupy zgodnie z jej przeznaczeniem tzn. komunikowania się z Członkami Grupy i jej Administratorem, zadawania pytań, uzyskiwania informacji oraz dzielenia się swoimi doświadczeniami.
 5. Powyższe dane zwykłe będą przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez czynne działanie jakim jest dobrowolna publikacja swoich danych na Grupie, a jeśli Członek Grupy zamieści informacje na temat swojego stanu zdrowia, to dane to będą  przetwarzane przez Administratora na podstawie wyraźnej zgody (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdej chwili, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Zwracamy uwagę, że jeśli zmieścisz jakiekolwiek dane na grupie, będą one dostępne dla wszystkich innych Członków Grupy, dlatego prosimy o przemyślane posty szczególnie jeśli zawierają informacje na temat Twojego stanu zdrowia.
 8. Każdy z Członków Grupy ma możliwość i prawo usunąć zamieszczone przez siebie posty i komentarze lub zwrócić się do Administratora z wnioskiem o usunięcie jego danych.
 9. Dane będą przetwarzane przez czas istnienia Grupy lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych przez Członka Grupy.
 10. Odbiorcami danych osobowych Członków Grupy są podmioty realizujące dla Administratora usługi w zakresie administrowania Grupą.
 11. Każdemu Członkowi Grupy przysługuje prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  2. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.
 12. Administrator nie przekazuje Twoich danych poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych. Należy jednak pamiętać, że posiadając konto w serwisie społecznościowym Facebook, zaakceptowałaś/eś regulamin oraz politykę prywatności Meta Platforms Ireland Ltd. (dawnej: Facebook Ireland), w których Facebook omówił zasady przekazywania danych osobowych do krajów trzecich w tym m.in. na serwery do Stanów Zjednoczonych. Centrum Flebologii nie ma wpływu na to, w jaki sposób firma Facebook przetwarza dane osobowe.
 13. Twoje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
 14. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, twórca Grupy lub Fanpage’a na portalu społecznościowym jest współadministratorem danych osobowych razem z firmą Meta Platforms Ireland Ltd. (dawnej: Facebook Ireland).

Zwracamy jednak uwagę, że zapisy zawarte w niniejszym Regulaminie nie dotyczą przetwarzania Twoich danych osobowych przez administratora serwisu Facebook czyli przez Meta Platforms Ireland Ltd. (dawnej: Facebook Ireland). W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przetwarzania Twoich danych przez firmę Facebook należy zapoznać się z ich Polityką Prywatności dostępną na stronie: https://www.facebook.com/about/privacy.

§ 6. Reklamacje

 1. Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Grupy oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jej funkcjonowaniem.
 2. Każdemu Członkowi Grupy przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 3. Reklamacje można składać elektronicznie wysyłając wiadomość na adres e-mail: informacja@centrumflebologii.pl
 4. Reklamacja będzie rozpatrywana niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej wniesienia przez Członka Grupy. Informacja zwrotna zostanie przekazana zgłaszającemu drogą elektroniczną.
 5. Reklamacja powinna zawierać następujące dane:
  1. imię i nazwisko osoby składającej reklamację,
  2. adres poczty elektronicznej – do celów korespondencji,
  3. krótki opis sytuacji powodującej reklamację (okoliczności uzasadniające reklamację),
  4. żądanie Użytkownika w związku z reklamacją.
 6. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Członka Grupy swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie.
 2. O każdej zmianie  Regulaminu Członek Grupy zostanie poinformowany na 14 dni przez wejściem w życie zmian.
 3. Wszelkie spory związane z korzystaniem z Grupy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia w drodze polubownej spory będą rozstrzygane przez sądy powszechne.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2021 roku
 •  
Centrum Flebologii
Centrum Flebologii - Adres
ul. Witoszyńskiego 5
03-983 Warszawa